logotyp
Hem/Nyheter
Bloggar
Bilder

Lövsta Skytteförening
Kontakt
Styrelse
Skjutbanan
Lufthallen
Stadgar
Historia
Bli medlem
Länkar

Pistolskytte
Skyttegrenar
Nybörjarskytte
Enklare pistolskytte

Tävlingar
Inbjudningar
Startlistor
Tävlingsresultat

Skjutbanor

Medlemsinloggning


Idag råder skjutförbud på Lövstabanan.

Historia    

Spånga Pistolklubb som klubben hette innan sammanslagningen med Hässelby PK 1967, bildades som en sektion ur Spånga Skytteförening 1943-09-29.

Ingenting hände  på två år, men 1945-05-31 startades föreningen.
Det beslöts att inköpa följande material:
- 1 st protokollsbok
- 1 st skjutbok
- 10 st pistoltavlor
- 1 st kassabok
- 5 st helfigurer
- 1 st medlemsmatrikel
- Medlemskort
- Klisterlappar
 
Sedan uttalade sig styrelsen för att övningsskjutning skulle börja så snart ammunitions tillgången de tilläte.
Medlemsavgiften för 1945 var 5 kronor.
Ordförande var under en följd av år poliskommissarie Gustav Antonsson i Spånga.
Skjutbanan som brukades låg nordöst om Spånga Kyrka och där fanns även en gevärsskyttebana som FO området hade ställt till förfogande, troligt är att polisen såväl inom Spånga som Hässelby använde denna bana vid övningar. Denna togs bort p.g.a. nya vägar som skulle byggas, E18, året var 1966.
 
Utdrag ur verksamhetsberättelse för 1945. Skytteverksamheten stoppades till en början av ammunitionsbrist. Sedan denna avhjälps, var tiden långt framskriden för ett mera omfattande skjutprogram. Vid avhållna övningsskjutningar hava ett guldmärkesprov, ett silvermärkesprov och ett bronsmärkesprov avlagts. 
 
År 1946 var medlemsantalet 12 st varav 9 st aktiva. En pistol inköptes för 23 kronor.
Ur skjutprogrammet, 14/4 Fältskjutning, arrangör PK Svea. 
 
År 1948 uppdrogs första gången att utreda en sammanslagning av Spånga PK och Hässelby PK. Revisionsberättelse från 1948 kassan omsluter 188.82 kronor och lämnar ett saldo av kronor 87.11. Medlemsantalet höll sig mellan 12-15 st. Från 1946-1954. Det var riktiga krisår 1955-56 för klubben. År 1957 vart det en klar uppgång och årsmötet ställde hela 50kronor till förfogande för inköp av priser. År 1958 kom en upprustning av banan tillstånd, bland annat ett nytt tavelställ och dispositionsrätten till en större förläggningsbarack. 
 
Till sekreterare 1959, valdes en för Spånga Hässelby Pk välkänd person, Karl-Erik Lexne. Årsavgiften höjdes 1959 till 10 kronor. Medlemsantalet var år 1960 30 st. medlemmar var av 13 st voro aktiva. Karl-Erik Lexne och G. Lundgren valdes att utarbeta förslag till en klubbmedalj. "Den vackra spångamedaljen med runskriften på". Medaljen utdelades för första gången 1962. 
 
Oktober 1962 blev klubben medlem i Riksidrottsförbundet. I mars 1963 blev man medlem i Sportskytteförbundet. 
 
År 1964 började man skjuta luftpistol för första gången. Under 1967 fick man ordentliga träningsmöjligheter i Åkeshovshallen. 
 
Under 1966 började Järvafältet att exploateras. Spånga's skjutbana blev då utplånad och klubben tvingades att söka efter en ny bana. Man kom då fram till Hässelby PK's bana invid Lövsta.
 
Sedan Spånga och Hässelby Pistolklubbar nu kommit under samma tak, beslöts år 1967 att de båda klubbarna skulle gå samman till en klubb, Spånga Hässelby Pistolklubb. 
 
År 1970 var antalet medlemmar ca. 100, varav 35 st aktiva. Arrendet för pistolbanan blev uppsagt till den 1/1 1972 på grund av att man skulle bygga invid banan. Den första banan låg på andra sidan om kolonilotterna. 
 
Under 1972 påbörjades arbetet på den nya banan. Klubben fick för första gången en representant i Olympiska Spelen, Kjell Jakobsson deltog i fripistol och kom på en 10:e plats. Medlemsantalet var vid slutet av året 125 st. 
 
År 1973 blev banans färdigställande fördröjt av olika skäl, men 1974 togs den nya banan som ligger i anslutning till gevärsbanan i bruk. 
 
Vid årsskiftet 1976/77 blev det ett tillfälligt skjutförbud på banan på grund av att Järfälla inte ville förlänga byggnadslovet. Verksamheten kunde dock fortsätta 1977/78 medan den tillsatta kommittén funderade.
 
Verksamheten var säkrad några år framåt i och med att ett arrendekontrakt skrevs 1979. Under 1980 började man fundera på att bygga en skjuthall. Idrotts och friluftsstyrelsen lovade att ställa upp med materiel, men arbetet fick klubben själv stå för. 
 
År 1982 fick man äntligen den utlovade materialen men så sent på hösten att bygget inte kom igång och färdigställdes förrän under 1983 med ny skjuthall plus duellställ.
 
Ett 5 årligt arrendeavtal skrevs med Stockholm Stad 1984. Framtiden blev lite lugnare i och med detta. 
 
I slutet på 1980-talet började man gnälla på bullret från framför allt gevärsskyttarna. Ett stort inbrott 1990 i Bromma-Vällingbys skyttepaviljong där vapnen förvarades. Efter bara några veckor kunde det klaras upp tackvare ett bra och snabbt jobb av polisen. Det var flera kommunala bolag som var intresserade av marken ute vid Lövsta, men som tur var blev det inget av. 
 
Under 1991 startades våran egen fältskjutning på Lövsta som en kretsfältskjutning.
 
Kretsmästerskapet i revolver tog vi hand om 1992, som sedan dess arrangeras av klubben.
 
Skjuthallen och duellstället utökades 1994, med 20 platser så det nu är 40 platser totalt. Där är vi i dag, med lösa planer på en eventuell lufthall på Lövsta i anslutning till skjutbanan. 

År 2002 bildades Lövsta Skf genom sammanslagning av Spånga-Hässelby Pk och Sundbybergs Pk.

Banan har idag 40 platser i skjuthall med vändställ och på de10 sista platserna går det att skjuta på 50 meter.
Pistolbanan ingår i en större anläggning med jaktskytte samt gevär 300 meter. Runt hela anläggningen har vi en fin fältskyttebana om åtta stationer där kretsmästerskapet i revolver arrangeras varje år.
 


Bilden visar skjutbanan innan vi byggde till skjuthallen.


Här är en bild från tillbyggnaden av skjuthallen.

Senast ändrad: 2019-05-02 20:11, Peter Stålbrand
Version: 1.12  © Lövsta Skytteförening 2007.    Utvecklad av Peter Stålbrand.