logotyp
Hem/Nyheter
Bloggar
Bilder

Lövsta Skytteförening
Kontakt
Styrelse
Skjutbanan
Lufthallen
Stadgar
Historia
Bli medlem
Länkar

Pistolskytte
Skyttegrenar
Nybörjarskytte
Enklare pistolskytte

Tävlingar
Inbjudningar
Startlistor
Tävlingsresultat

Skjutbanor

Medlemsinloggning


Medlemsbloggar

Visar just nu bloggen 'Senaste nytt gällande bygglovsärendet' . Visa alla bloggar.

Senaste nytt gällande bygglovsärendet
Publicerat av Artur Makuch, 2014-03-18 15:02:40

Mark- och miljödomstolen har nu kommit med ett avgörande. Jag ska försöka sammanfatta vad det går ut på och innebär i praktiken.

Domstolen fann att Länsstyrelsen, när ärendet avgjordes till vår fördel, brast i formellt avseende då alla berörda sakägare/parter inte blivit underrättade om alla uppgifter och handlingar som tillförts ärendet innan Länsstyrelsen avgjorde ärendet.  Länsstyrelsen kommunicerade löpande enbart med två parter, oss och Järfälla kommun. Visserligen skrev Länsstyrelsen i sitt beslut att man underlåtit sådan fullsrtändig kommunicering men att alla berörda sakägare, grannar mm ändå kommer få tillfälle att inkomma med synpunkter i samband med att Järfälla kommun ånyo kommer att handlägga vår bygglovsansökan för att sedan bevilja den, så som Länsstyrelsen har slagit fast ske skall, men det anser domstol inte räcker.

Nu anser alltså domstolen att det inte var korrekt hanterat av Länsstyrelsen och återförvisar ärendet i den delen till Länsstyrelsen för förnyad handläggning enligt konstens alla regler. Att ärendet återförvisas betyder att det tidigare beslutet upphävs och ett nytt beslut ska tas av den myndighet som tagit det nu upphävda beslutet. Länsstyrelsens beslut att ålägga Järfälla kommun att bevilja oss bygglov har alltså undanröjts och det kommer att tas ett nytt beslut i den saken.

Samtidigt med att domstolen beslöt att återförvisa ärendet till Länsstyrelsen i den delen som gäller bygglovet, beslöt domstolen att ogilla Järfälla kommuns föreläggande mot föreningen att riva befintlig hall vid hot om vite. Detta betyder att frågan om rivningsföreläggande nu är avgjord i sak. Visserligen kan Järfälla kommun överklaga detta men för att saken skall tas upp i högre instans krävs prövningstillstånd och jag har i nuläget svårt att se att det föreligger sådana skäl i ärendet som det typiskt sett krävs för att ett prövningstillstånd skall beviljas.

I praktiken betyder detta att Länsstyrelsen får handlägga vårt överklagande av Järfälla kommuns vägran att bevilja oss bygglov en gång till och fatta ett nytt beslut nån gång framöver, men att frågan om rivningsföreläggande nu i det närmaste får anses slutligt avgjord och föreläggandet undanröjt.... typ... någonting.

/Artur

 

 


Permalink    
 

<- Nyare bloggar - Äldre bloggar ->Ordmoln


Sök i bloggarna
 
Medlemsbloggar

Anders Eklund
Anders Sälgblad
Andreas Gering
Andreas Lundqvist
Ann-Louise Arktoft
Anna Stålbrand
Artur Makuch
Björn Nehl
Bo Beckman
Christina Bystedt
Christoffer Hallqvist
Daniel Eriksson
Daniel Malmberg
Dennis Haglund
Erik Bjälkvall
Fredrik Norell
Gun-Britt Lindskog
Hanna Carlsson
Håkan Björn
Ingvar Elstig
Joakim Jedholt
Johan Terfelt
Jörgen Axelhed
Kenneth Petersson
Lars Hellman
Leif Jansson
Magnus Blix
Magnus Erixon
Marjan Angelovski
Mikael Gustavsson
Mikael Lindqvist
Niclas Blomgren
Ove Ljungberg
P-M Odsäter
Patrik Skottke
Patrik Steffens
Pelle Carlsson
Per-Olov Almgren
Peter Stålbrand
Pia Gustavsson
Robert Cohn
Ros-Marie Kneck
Stig Nyberg
Sven Andersson
Sören Andersson
Thomas Mohlin
Thorbjörn Sjövold
Tina Stålbrand
Torbjörn Hamrèn
Ulf Granqvist
Ulf Hansson 

Version: 1.12  © Lövsta Skytteförening 2007.    Utvecklad av Peter Stålbrand.